1. Produkter
  2. Hansker
  3. Engangshansker

Engangshansker

Engangshansker brukes for å gi beskyttelse mot kjemikalier, olje, løsemidler, bakterier, og mikroorganismer i en rekke sektorer, inkludert industri/verksteder, helsevesen, næringsmiddelindustri, og renhold. Disse hanskene produseres i vinyl, latex, og nitril, med hvert materiale tilpasset ulike bruksområder. Nitrilengangshansker er spesielt egnet for personer med latexallergier, da de ikke inneholder latexproteiner. Viktig informasjon om piktogrammer knyttet til beskyttelseshansker for kjemisk og bakteriologisk risiko finner du her.

Viser alle 6 resultater

  • View products in grid-view
  • View product in list-view