Betingelser

Salgsbetingelser

1. Leveringsbetingelser fra Handi AS sitt lager i Kristiansand er DAP incoterms 2020, levert deres lager ved kjøp over NOK 10000,-,­ netto ved hver forsendelse eks. merverdiavgift. Ved kjøp under NOK 10000,-­ netto, forhåndsbetaler vi frakten.

2. Ordrebekreftelse blir sendt omgående når ordre er opprettet i vårt system.

3. Kredittgrense. Etter innvilget kreditt blir alle kunder tildelt en kredittgrense. Kredittgrense beregnes ut ifra følgende kriterier:

  • Som hovedregel innvilges kreditt kun til Aksjeselskap (AS).
  • Kredittgrensen beregnes ut ifra forventet månedlig uttak.
  • Grunnlaget for kreditt er kredittsjekk.

Kredittgrense er å forstå slik: Alt utestående hos HANDI AS, både det som er forfalt og det som ikke er forfalt. Ved mislighold av betalingsbetingelser, vil innvilget kreditt bli trukket tilbake. Alle kreditt ut over innvilget kredittgrense må det stille bankgaranti for. Husk å spørre   om din kredittgrense.

4. Betalingsbetingelsene er normalt netto pr. 20 dager etter innvilget kredit. Ved for sen betaling, beregnes de til en hver tid gjeldene satser for purregebyr og satser, for tiden: 0,98% renter pr. påbegynte måned + purregebyr på NOK 35,-.

5. Ved innbetaling av faktura uten bruk av KID-­nummer vil medføre et gebyr på NOK 100,-­.

6. Alle priser i Handi AS sin liste er bruttopriser og gjelder ved kjøp av hele kartonger/eske. Ved brekkasje tillegges 10% på prisen.

7. Ved ordre under NOK 1000,-­ netto, beregnes et småordretillegg på NOK 100,-­.

8. All retur må på forhånd være avtalt og skal returneres med samme transportør som vi brukte ved forsendelsen. Ved reklamasjonsretur besørger Handi AS henting av varen hos kunden.

9. Reklamasjoner skal skje umiddelbart. Ellers gjelder kjøpsloven.

10. Ved eventuelle feilforsendelser (manko eller for mange levert), må dette meldes senest 10 dager etter mottak av varen.

11. Handi AS har salgspant (eiendomsrett) til de leverte varer, inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger fullt ut er innbetalt. (pantelovens § 3-­22).

12. Alle prisene er eks. merverdiavgift.

13. Etter avtale om retur av vare som ikke skyldes feil fra Handi AS sin side, beregnes et returgebyr på 20%. Kun lagerførte varer i ubrutt pakning. Fraktkostnader ved retur dekkes av kunden.