EN 421

Dette piktogrammet viser at hansken er testet og godkjent som motstandsdyktig over for ioniserende stråling og radioaktiv forurensning. Dersom denne merkingen finnes i eller på hansken, har den som minimum klart kravene i testen og er godkjent.

  • Vis produkter i rutenettvisning
  • Se produktet i listevisning