EN 388

EN 388 Mekanisk motstand

Motstandsdyktig over for mekanisk belastning vises av dette piktogrammet fulgt av fire siffer (ytelsesverdi). Hvert enkelt representerer grader av beskyttelse vedrørende:

  1. Slitemotstand 2. Skjæremotstand 3. Rivemotstand 4. Punkteringsmotstand

Test:     0        1         2          3          4           5

  1.      <100    100     500      2000   8000
  2.      < 1,2    1,2      2,5       5,0      10,0       20,0
  3.      <10      10       25        50       75
  4.     <20       20       60       100      150

0 = lavest verdi og 5 = høyeste verdi

  • Vis produkter i rutenettvisning
  • Se produktet i listevisning